8 Rumah Dijalan Tales Bendul Merisi Hangus Terbakar